Muzeum Kultury Białoruskiej

Muzeum Kultury Białoruskiej Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce jest jedynym ośrodkiem prezentującym bogactwo kulturowe, historię i tradycję Podlasia zamieszkałego przez białoruską mniejszość narodową. Zbiory gromadzone są w dwóch działach: etnograficznym (dwie wystawy stałe) oraz historyczno-artystycznym. Dzięki przekazywanym darom od instytucji i indywidualnych osób zbiory stale się powiększają.

Zanim chleb położono na stole” – wystawa etnograficzna pokazująca typową wiejską zagrodę gospodarską Białorusinów Podlasia. Wystawa została tak zaaranżowana by można było zajrzeć do kłuni, czyli stodoły z jej wyposażeniem oraz spichlerza, gdzie oprócz drewnianych kadłubów na zboże zgromadzono liczne zasobniki słomiane, czyli korobki. Muzeum Kultury Białoruskiej posiada pełny zaprzęg koński z dokumentacją fotograficzną sposobu i techniki zakładania, oraz środki transportu, czyli wóz drabiniasty oraz sanie. Uwagę zwraca także wyeksponowana na wystawie lada, czyli drewniane urządzenie do załadunku drewna.

„Dzień za dniem” – wystawa etnograficzna poświęcona została życiu i pracy Białorusinów Podlasia, ukazana w cyklu rocznym. Sala została zaaranżowana tak, by w dwunastu podcieniach pokazać wybrane, ważniejsze prace w gospodarstwie. Ukazane jest min. „świniobicie”, młócenie zboża, sianokosy, miodobranie, żniwa, pieczenie chleba, wykopki. Zaprezentowano także symboliczne wnętrze izby na „kalady” czyli wigilię Bożego Narodzenia oraz „Kupalle” – Noc Kupały.

„Rzemiosło na Białoruskiej wsi Podlasia” - Wystawa pokazuje kilka tradycyjnych rzemiosł, które odeszły w niepamięć, wśród nich poznamy kowalstwo, garncarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo czy bednarstwo. Całość zaaranżowana jest w ten sposób, by zwiedzający mógł zajrzeć do poszczególnych warsztatów, podpatrzeć rzemieślnika przy pracy lub porozglądać się pod jego nieobecność. Po wystawie oprowadzi nas lektor zarówno po polsku jak i białorusku oraz angielsku.

Godziny otwarcia

Muzeum: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

w soboty i niedziele w godz. 12.00-17.00;

Biblioteka literatury białoruskiej czynna od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 i soboty od godz. 12.00 do 20.00.

Galeria