Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa

Działalność Muzeum jest przykładem wielkiej pasji i kultywowania tradycji rodzinnych właściciela. Umiejętności nabyte od pradziada, dziada i ojca sa nadal przekazywane w formie opowiadania odwiedzającym hajnowskie muzeum. Muzeum to miejsce, w którym można zetknąć się z historią, spróbować własnych sił w pracy w kuźni i wytopić rudy żelaza. Warsztaty i festyny archeologiczne przybliżają tajemnice tradycyjnego kowalstwa, wytopu rudy żelaza w ziemnych piecach dymarskich.

Jest to swoistego rodzaju hołd dla przodków, a zarazem próba przybliżenia młodym ludziom historii jednego z ginących zawodów – zawodu kowala. Muzeum jest miejscem, które wpisało się w koloryt Hajnówki i okolic.

Eksponaty muzeum to: narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie, wyroby kowalstwa artystycznego, modele pieców typu dymarka, urządzenia niezbędne do wyrobu żelaza z rud darniowych, żużle po piecowiskach z okresu prehistorycznego, maszyny i urządzenia rolnicze.

Galeria